KRO GÅRD - KROVÅGEN HESTESENTER
Hjem > Bli kjent > Kompetanse og filosofi

 

LITT OM OSS  IMG_5765.jpg
Kro gård - Krovågen hestesenter eies og drives av KARI CHRISTENSEN og OLAV G. LARSEN.  Begge har allsidig erfaring fra arbeidslivet, samt kompetanse og erfaring når det gjelder bruk av hest til ulike formål; fritid, læring, arbeidstrening og aktivitet. Vi er godkjent av Bufetat ifm funksjon som besøkshjem, og har hatt ridekurs og rideleire på gården i 15 år.

KARI har hovedansvar for undervisning og pedagogisk opplegg. Utdanningsbakgrunn er høgskole i adm. og ledelse, veiledningspedagogikk, erfaring fra lederstillinger i off. forvaltning og kurs- og opplæringsvirksomhet.  Oppvokst med hest som hobby, har blant annet hestefag, instruktørkurs, handicaplederkurs, barneidrettslederkurs, 
studiet Gården som pedagogisk ressurs (UMB) og kurs i dyreassistert intervensjon. 

Prosjektleder for Inn på tunet-satsingen "Kvalitetssikring og formidling" og regionskontakt for Hest og Helse i Rogaland. 

Vi er medlem i Landbrukets HMS-tjeneste, Hest og Helse, Norsk Islandshestforening, Norsk Ponnyavlsforening, Norsk Luftambulanse.

Gården har HMS-system og tok i bruk KSL-standarden for IPT-tjenester fra 1. januar 2011. 


HELSE OG HESTEVETT ! 

 

HELSE  : Kontakt og samvær med dyr har positive effekter på helse og trivsel.
På gården er det mulig å

  • delta i dyrestell og omsorg - etter ønsker og forutsetninger.
  • drive fysisk aktivitet på forskjellige arenaer ;  stallen, smådyrhuset, hager og turterreng,  brygger, fjæra, skjærgården
  • oppleve økt selvtillit og livsglede gjennom mestring, følelsen av å bety noe for andre, være nyttig og få positive tilbakemeldinger

DYREHOLD : Husdyr kan ikke VELGE ! Det er noe jeg ofte tenker på. Dyrene er helt avhengig av din omtanke, respekt og omsorg. OG du får :

  • mye igjen for liten innsats
  • ser meningen i arbeidsoppgavene - og resultatene av dem 
  • opplever å være nyttig, ja - helt uunnværlig for andre levende vesener
  • får gode venner som ikke mobber, dømmer eller misunner
  • som ALLTID er like lykkelige når du kommer på besøk

REGLER   : På gården er det regler for dyrehold, maskinbruk og vedlikehold, for å gi folk og dyr den nødvendige sikkerheten.  Det kalles HMS og KSL i landbruket.  Dessuten er omtanke, respekt og hjelpsomhet verdier vi setter høyt.  "Ros er helters føde." !!!

TRIM OG TRENING MED HEST   : Hestestell og ridning gir både spenningsopplevelser og trim pluss trening i egenskaper du trenger som LEDER . For å få hesten lydig og samarbeidsvillig må du trene på kommunikasjon, styring, øve opp autoritet og samarbeidsevner. Vil du bli SJEF - eller bare litt mer sjefete av deg .... er hesten en fin treningspartner !

HESTEVETT    : Våre hester og ponnier er greie og vennlige. Men en hest er aldri 100 % forutsigelig. Hester er byttedyr, og vil helst rømme hvis de blir skremt.  I omgang med hest må du være rolig, observant og følge gode rutiner.

Kunnskap om hestens natur og reaksjonsmønster står høyt på dagsorden hos oss. Alle som rir her bruker ridehjelm. Barne- og ungdomsryttere bruker sikkerhetsvest. Vi har begge deler til utlån (gratis).

Skal du få "hestevett" må du få tid til å gjøre egne erfaringer i ro og fred, og med god veiledning.  Først med stell av hest, leiing og håndteringer, deretter på ridebanen og kanskje til slutt på tur !

 

 

IMG_8988.JPG