KRO GÅRD - KROVÅGEN HESTESENTER
Hjem > Aktiviteter > Tilrettelagt ridetilbud (handicapridning)

Tilrettelagt aktivitets- og treningstilbud (handicapridning)

 

Juni 06 034.jpg

Tilrettelagt ride-  og kjøretrening (med/uten sal, voltige m.v.)

  • ved ulike former for funksjonshemning
  • behov for opptrening
  • svak motorikk, balansetrening
  • som ledd i fysisk og mental rehabilitering og trening

Trening på dressurbane, rideveier og terreng.

Individuelle opplegg, eventuelt med forbehold om godkjenning av lege/fysioterapeut.

Ta kontakt for mer informasjon, avtaler, prøvetime, priser.

 

 

 

RIDNING trener styrke, balanse, koordinasjon og konsentrasjon !  

Bevegelsene på hesteryggen løsgjør stiv muskulatur, og bidrar til å åpne respirasjonen. Undersøkelser blant personer med psykiske problem har vist at fysisk aktivitet demper angst, motvirker moderate til lette depresjoner og øker kontroll, mestring og selvfølelse.

Ridning styrker særlig mage, lår, rygg- og setemuskler. Bevegelsene på hesteryggen gir trening til fysisk funksjonshemmede som har stiv og slapp muskulatur. Hestens "vugging" virker løsgjørende, og man må holde seg oppreist og trene på balanse.

For personer med MS har ridning gitt gode resultater, og medvirket til større mestringsevne, større motivasjon til egen trening og totalt bedre livskvalitet.