KRO GÅRD - KROVÅGEN HESTESENTER
Hjem > Aktiviteter > Inn på tunet

 

INN PÅ TUNET                                   Vinter i Kro.jpg

Kro gård - Krovågen hestenter ble godkjent av Matmerk som Inn på tunet-gård i 2013.

Gården tar imot enkeltpersoner og grupper med behov for aktiviteter, læring og trening, i samarbeid med NAV, barnevern, helse/sosial, skole.

Våre tilbud:

  • Skoledager/timer for elever med behov for alternative opplegg, i samarbeid med den enkelte skole/foresatte
  • Gårdsbesøk med læring og opplevelser for barnehager og skoleklasser 
  • Tilrettelagte aktiviteter og møtested for andre brukergrupper
  • Handicapridning
  • Tilrettelagt ride- og aktivitetstilbud for personer med treningsbehov
  • Arbeidstrening - Grønt arbeid i samarbeid med NAV
  • Andre opplegg etter nærmere avtale